Ligová komise

Ligová komise RSHb Čechy Východ

Pavel Shejbal, předseda (725 762 789, lkhokejbalvychod@seznam.cz)

Anna Almaši

Patrik Ticháček

 

Statut komise

Statut komise definuje a stanovuje obsah činnosti a náplň práce ve prospěch regionálního svazu hokejbalu. Jeho znění schvaluje regionální výbor a komise je povinna se jím řídit. Statut zpřesňuje řády a směrnice ČMSHb.

Náplň práce komise:

 řídí soutěže regionu 

 v návaznosti na ČMSHb vydává termínový kalendář regionálních soutěží 

vydává rozhodnutí o změnách časů a termínů utkání 

vydává rozhodnutí o výsledcích utkání 

zpracovává výsledky a tabulky jednotlivých soutěží 

zajišťuje zpracovávání zápisů o utkání 

spolupracuje s ostatními hokejbalovými komisemi RSHb ČV 

vede evidenci plateb za vydaná rozhodnutí 

spolupracuje s nadřazenými komisemi ČMSHb

Dokumenty

2. liga 2018/2019 - propozice soutěže

Regionální liga 2018/2019 - propozice soutěže

 

Rozhodnutí Ligové komise

Rozhodnutí LK RSHb č. 7 - 201718 - přenechání soutěže - zrušení baráže

Rozhodnutí LK RSHb č. 1 - 201819 - přenechání soutěže

Rozhodnutí LK RSHb č. 2 - 201819 - přeložení utkání

Rozhodnutí LK RSHb č. 3 - 201819 - přeložení utkání