Komise rozhodčích

Radka Synková, předsedkyně (725 967 197, krhokejbalvychod@seznam.cz)

Michal Uhlíř

Josef Vrba

 

Statut 

 • Statut komise definuje a stanovuje obsah činnosti a náplň práce ve prospěch regionálního svazu hokejbalu.

 • Jeho znění schvaluje regionální výbor a komise je povinna se jím řídit.

 • Statut zpřesňuje řády a směrnice ČMSHb.  

Náplň práce komise: 

 • spolupracuje s nadřazenými komisemi ČMSHb

 • zajišťuje organizaci seminářů rozhodčích a zapisovatelů v rámci RSHb

 • vydává a eviduje listiny rozhodčích a zapisovatelů RSHb

 • provádí nasazování rozhodčích na soutěžní utkání a oficiální turnaje regionu

 • projednává drobné prohřešky rozhodčích (vyjma disciplinárních provinění) a spolupracuje s DK v případě disciplinárních řízení proti rozhodčím

 • provádí nábor rozhodčích

 • provádí metodickou a kontrolní činnost rozhodčích formou delegátské činnosti

 • spolupracuje s ostatními odbornými komisemi RSHb