Komise mládeže

Martin Komárek, předseda (773 781 132, kmhokejbalvychod@seznam.cz)

Vlastimil Janoušek

Tomáš Jirsa

Michal Čumpl

 

Statut Komise 

 • Statut komise definuje a stanovuje obsah činnosti a náplň práce ve prospěch regionálního svazu hokejbalu.

 • Jeho znění schvaluje regionální výbor a komise je povinna se jím řídit.

 • Statut zpřesňuje řády a směrnice ČMSHb.

 

Náplň práce komise:

 

 • spolupracuje s nadřazenými komisemi ČMSHb

 • zabezpečuje a koordinuje organizaci HPD od okresní po krajskou úroveň

 • koordinuje a vydává kalendář mládežnických turnajů v regionu

 • spolupracuje s LK při doplnění SPORTOVNÍHO KALENDÁŘE o akce KM

 • systematicky pracuje na rozvoji mládežnické základny v regionu

 • připravuje projekty mládeže s ohledem na grantová řízení ČMSHb

 • napomáhá klubům v rozvoji mládežnické základny a náborové činnosti

 • napomáhá rozvoji nestandardních formátů a kategorií hokejbalu (penalty hokejbal, 3+1, 3+0...)

 • zajišťuje organizaci přeborů přípravek, minipřípravek, mikropřípravek včetně tvorby termínového kalendáře

 • vytváří, zajišťuje a koordinuje náborové a prezentační akce hokejbalu

 • doporučuje Výkonnému výboru RSHb trenéry pro týmy krajských výběrů mládeže a žen a následně s trenéry těchto výběrů spolupracuje, zejména v oblasti metodiky, oslovení jednotlivých týmů k doporučení hráčů apod.

 • předává informace klubům a trenérům o konání seminářů ČMSHb

 • podílí se na soustavné metodické přípravě trenérů v RSHb, předává trenérům informace z ostatních odborných komisí

 • spolupracuje s odbornými úseky a komisemi ČMSHb, spolupracuje s ostatními odbornými komisemi RSHb

 • předává informace začínajícím trenérům či zájemcům o trénování, o možnostech získání trenérské licence 

 

Termínový kalendář přeborů – pro ročník 2018/2019

Východočeský přebor přípravek

 

Kategorie: Přípravka (hráči ročníku narození 2008, 2009 a mladší bez nutnosti ostaršení)
Systém a hrací doba: 5 + 1 (2 x 10 minut čistého času)

 

1. turnaj: 22. 9. Pardubice - Polabiny a Svítkov

2. turnaj: 13. 10. Letohrad a Přelouč

3. turnaj: 3. 11. Letohrad a Svítkov

 

4. turnaj: 23. 3. ???

5. turnaj: 13. 4. ??? 

6. turnaj: 11. 5. ??? 

7. turnaj: 1. 6. ??? 

Východočeský přebor minipřípravek

 

Kategorie: Minipřípravka (hráči ročníku narození 2010, 2011 a mladšíSystém a hrací doba: minihokejbal 3 + 1 (hrací čas bude upřesněn dle počtu přihlášených celků)

 

1. turnaj: 29. 9. Hradec Králové

2. turnaj: 20. 10. Přelouč

3. turnaj: 10. 11. Heřmanův Městec 

 

4. turnaj: 30. 3. ??? 

5. turnaj: 27. 4. ??? 

6. turnaj: 18. 5. ??? 

7. turnaj: 8. 6. ??? 

 

Východočeský přebor mikropřípravek

 

Kategorie: „Mikropřípravka“ (hráči ročníku narození 2011 a mladší)Systém a hrací doba: minihokejbal 3 + 0 (hrací čas bude upřesněn dle počtu přihlášených celků)

 

1. turnaj: 7. 10. Pardubice - Svítkov

2. turnaj: 2. 12. Pardubice - Polabiny (nafukovací hala)                                                                                                     

3. turnaj 27. 1. ???
4. turnaj 7. 4. ???
5. turnaj 5. 5. ???
6. turnaj 26. 5. ???
7. turnaj 16. 6. ???

 

Termínový kalendář VČ přeborů 2018/2019 

 

 

Náborové projekty ČMSHb:

 

Podpora nových celků:

 

Ostatní významné mládežnické projekty:

Další důležité odkazy: 

Metodické materiály pro začínající trenéry

Cvičení pro začínající trenéry

Doporučená literatura pro trenéry

Databáze cvičení pro trenéry je dostupná v aplikaci XPS 

 

Kontakty: Martin Komárek - 773 781 132 resp. kmhokejbalvychod@seznam.cz

Neváhejte nás kontaktovat s dotazy k probíhajícím náborovým akcím nebo účastí na turnajích přeborů mládeže.