Disciplinární komise

Disciplinární komise RSHb Čechy Východ

Filip Oliva, předseda (737 527 391, dkhokejbalvychod@seznam.cz)

Lucie Rejlová

Ladislav Solnický

Dominik Macenauer

Michal Pidanič

 

Statut komise

Statut komise definuje a stanovuje obsah činnosti a náplň práce ve prospěch regionálního svazu hokejbalu. Jeho znění schvaluje regionální výbor a komise je povinna se jím řídit. Statut zpřesňuje řády a směrnice ČMSHb.

Náplň práce komise: 

vydává disciplinární rozhodnutí dle DŘ (udělené TH, vyšší tresty, ext.podněty) 

eviduje vydané disciplinární tresty a aktualizuje evidenci zastavených činností 

spolupracuje s ostatními hokejbalovými komisemi RSHb ČV 

vede evidenci plateb za vydaná rozhodnutí 

spolupracuje s nadřazenými komisemi ČMSHb 

 

Rozhodnutí Disciplinární komise:

Rozhodnutí DK č. 3/2018-2019 - Mlateček Dominik

Rozhodnutí DK č. 4/2018-2019 - Synek Petr

Rozhodnutí DK č. 5/2018-2019 - Vajda Lukáš

Rozhodnutí DK č. 7/2018-2019 - Peřina Miroslav